Well-being & zdrowie psychiczne w pracy menadżera i zespołu

 Dbałość o wellbeing to nie tylko chwilowa potrzeba, to element strategii, dzięki której zwiększa się efektywność, zmniejsza się rotacja i zwiększa ogólne zadowolenie z pracy. Pracownicy, którzy cieszą się dobrą kondycją psychiczną i fizyczną, są także bardziej produktywni.

Według raportu Deloitte, firmy które inwestują w zdrowie i dobrostan pracowników, mogą otrzymać nawet 4-krotny wzrost zwrotu z inwestycji poprzez obniżenie absencji  (pracownicy zadowoleni ze swojego stanowiska mają o 41% mniejszą skłonność do brania zwolnień), większą retencję, poprawę wizerunku firmy i przyciąganie lepszych kandydatów do pracy oraz zwiększenia lojalności klientów, zmniejszenie kosztów zdrowotnych w dłuższej perspektywie czasowej.

Nasze programy z tematu wellbeing i zdrowia psychicznego opieramy na najnowszych i sprawdzonych badaniach.

Jesteśmy psychologami, pracujemy w zgodzie z etyką zawodową, a misją Happy Dealer jest podnoszenie jakości życia jednostek i zespołów w zgodzie z najnowszą wiedzą 

 

Zakres merytoryczny ustalany jest ściśle we współpracy z organizacją i jej potrzebami, zwracamy szczególną uwagę na rolę menadżera i kultury organizacyjnej oraz dopasowujemy program do specyfiki danej sytuacji i biznesu. Opieramy się na najnowszych, sprawdzonych badaniach, dzielimy się benchmarkiem i naszymi kilkunastoletnimi wdrożeniami z firm: od branży IT przez produkcję i pracę wielozmianową. Dopasowujemy strategie i wdrożenia wellbeingowe do stylu pracy: zdalnej, hybrydowej, stacjonarnej.

Poznaj nasze programy Well-being & zdrowie psychiczne w pracy menadżera i zespołu

Twoje cele, nasza inspiracja! Oferujemy programy szyte na miarę - opowiedz nam o swoich potrzebach - napisz do nas.

Skontaktuj się z nami

Umów się z nami na rozmowę o Tobie i potrzebach Twojej firmy i zespołu.

Nasze social media

To nic nie kosztuje. Zostaw do siebie kontakt, a my odezwiemy się do Ciebie.