Polityka prywatności

Cześć!

Jeśli się tutaj znalazłeś, to znaczy, że interesujesz się ochroną swoich danych osobowych. Bardzo nas to cieszy! Oddajemy w Twoje ręce Politykę Prywatności, z której dowiesz się w jaki sposób przetwarzamy powierzone nam dane oraz jakie są Twoje uprawnienia z tym związane. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami pod podanym poniżej adresem mailowym.

Niniejsza Polityka Prywatności sporządzona została dla Użytkowników naszej strony internetowej działającej pod adresem http://www.happydealer.pl. Opracowałyśmy ją na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej zwanego „RODO”). Zanim zaczniesz korzystać ze strony internetowej oraz oferowanych przez nią funkcjonalności (w szczególności z formularza kontaktowego), prosimy, abyś zapoznał się treścią niniejszej Polityki Prywatności.

§1
Współadministratorzy Danych

Współadministratorami Twoich danych jesteśmy my, czyli:

Marta Rolnik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Happy Dealer Marta Rolnik, adres: ul. Plantowa 13 lok 2, 91-104 Łódź, NIP: 947 181 25 41, REGON 473303530,

oraz

Agnieszka Ptasińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Happy Dealer Agnieszka Ptasińska, adres: Osiny 95, 96-061 Dmosin, woj. łódzkie, NIP: 833-13-92-713, REGON: 369719136

dalej zwane Współadministratorami.

Jednocześnie, przy wykonywaniu wszelkich obowiązków związanych z administrowaniem danymi osobowymi posługujemy się następującym adresem e-mail: hello@happydealer.pl, który jest do Twojej dyspozycji. Adres ten stanowi punkt kontaktowy w rozumieniu przepisów RODO.

Możesz się z nami skontaktować także listownie, pisząc na dowolny adres podany powyżej. Z uwagi na fakt, że w przypadku naszej działalności jest to nieobowiązkowe, podjęłyśmy decyzję o niewyznaczaniu Inspektora Danych Osobowych.

§ 2
Uzgodnienia pomiędzy Współadministratorami

Realizując nałożony na nas przez RODO obowiązek, jako Współadministratorzy danych osobowych, zawarłyśmy pomiędzy sobą umowę o współadministrowanie powierzonymi nam danymi. Zgodnie z treścią tej umowy:

 1. Jako Współadministratorzy będziemy wspólnie przetwarzać dane Użytkowników strony internetowej http://www.happydealer.pl , dane powierzone nam w formularzu kontaktowym oraz dane pozostawione przy zapisie na nasz newsletter.
 2. Jako Współadministratorzy będziemy wspólnie odpowiedzialne za wykonanie wobec Użytkowników strony internetowej http://www.happydealer.pl oraz Użytkowników formularza kontaktowego i newslettera obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie im wykonywania ich praw związanych z przetwarzaniem przez nas ich danych. Oznacza to, że każdy Użytkownik może kontaktować się i wykonywać swoje prawa wobec każdego ze Współadministratorów.
 3. Adres e-mail stanowiący punkt kontaktowy udostępniany i obsługiwany jest przez oboje Współadministratorów.

§ 3
Kategorie danych osobowych, jakie przetwarzamy

 1. Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:
  a. imię i nazwisko,
  b. adres mailowy,
  c. dane zawarte w korespondencji e-mail,
  d. statystyki związane z otrzymywanymi newsletterami,
  e. ulubiony klient poczty

  Ponadto, w związku z wykorzystaniem narzędzi jakimi są Google Analitycs i YouTube możemy przetwarzać także:
  f. dane o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym,
  g. przeglądanych podstronach na naszej stronie internetowej,
  h. miejsce (źródło), z którego trafiłeś na naszą stronę,
  i. kliknięcia w poszczególne linki na naszej stronie (np. odnośniki do innych stron).

W naszej ocenie dane podane w pkt f-i nie mają charakteru danych osobowych, ponieważ nie jesteśmy w stanie zidentyfikować po nich konkretnej osoby (jej tożsamości). Nie przeprowadzamy także żadnych operacji mających na celu dopasowanie tych informacji do konkretnych osób (zestawienie danych z danymi osobowymi). Wobec powyższego stoimy na stanowisku, że dane te mają charakteru danych osobowych. Informujemy Cię jednak o ich zbieraniu, ponieważ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie przyjmował w swoim orzecznictwie, że dane te mogą mieć charakter danych osobowych, wobec czego winne jesteśmy Ci niniejszą informację. W dalszych częściach naszej Polityki Prywatności znajdziesz informacje o tym, w jakich celach przetwarzamy te dane.

§ 4
Zabezpieczenie Twoich danych

 1. Wiemy, że w dzisiejszym świecie ochrona danych osobowych jest bardzo ważna, dlatego wszelkie dane, jakie nam podajesz lub jakie zbierzemy w związku z korzystaniem z Aplikacji będą przez nas przetwarzane wyłącznie zgodnie z RODO.
 2. Jednocześnie informujemy, że stosujemy się do wszystkich aktualnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym do przewidzianych przez prawo środków technicznych, których zadaniem jest zapobieganie pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione dostępu do danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Korzystamy przede wszystkim z:
  a. certyfikatu SSL do ochrony transmisji
  b. regularnego zmieniania haseł dostępowych do wszystkich baz danych,
  c. Regularnego aktualizowania oprogramowania,
  d. Wykonywania kopii danych.

§ 5
Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Nie przetwarzamy żadnych Twoich danych, jeśli naprawdę tego nie potrzebujemy. Poniżej znajdziesz wszystkie cele, dla których przetwarzamy Twoje dane, razem z ich podstawami prawnymi.

 1. Kontakt z nami przez adres e-mail

Cel, w jakim przetwarzamy Twoje dane: Twoje dane są nam niezbędne, aby udzielić odpowiedzi na Twoją wiadomość lub rozwiązać przedstawiony przez Ciebie problem. Jeśli piszesz do nas w sprawie otrzymania oferty dotyczącej naszych usług, Twoje dane będziemy przetwarzać także w celu przesłania takiej oferty.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz uzasadniony prawnie interes polegający na udzieleniu odpowiedzi na Twoją wiadomość lub rozwiązaniu przedstawionego przez Ciebie problemu bądź przedstawieniu Ci oferty dotyczącej naszych usług.

Kto oprócz nas będzie miał dostęp do Twoich danych: podmioty zajmujące się hostingiem i obsługą serwerów, z których korzystamy w związku z działaniem naszej strony internetowej, biura księgowe i operatorzy systemu do fakturowania, prawnicy, podmioty wykonujące serwis naszej strony internetowej, a także banki w zakresie w jakim jest to niezbędne dla obsługi płatności. Twoje dane mogą być także przekazywane naszym pracownikom lub podwykonawcom.

Ponadto, dane mogą być przekazywane także podmiotom uprawnionym do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Jak długo Twoje dane będą przez nas przetwarzane: Jeżeli nie zdecydujesz się na skorzystanie z naszej oferty i zawarcie z nami umowy na konkretną usługę, Twoje dane przetwarzane będą przez nas wyłącznie przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie, przedstawienie Ci oferty dotyczącej naszej oferty lub rozwiązania Twojego problemu. Ponieważ nasza korespondencja może dotyczyć różnych tematów, w zależności od poruszanych spraw Twoje dane mogą być również przetwarzane przez nas do czasu przedawnienia roszczeń, abyśmy mogli wykazać, że załatwiliśmy sprawę. Nasza korespondencja jest archiwizowana i każdej chwili możesz mieć do niej dostęp. Czy musisz podawać nam swoje dane: Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, abyśmy mogli się z Toba skontaktować i odpisać na Twoją wiadomość.

 1. Formularz kontaktowy

Na naszej stronie internetowej udostępniłyśmy specjalnie w tym celu przygotowany Formularz Kontaktowy, za pomocą którego można się z nami skontaktować bezpośrednio z poziomu strony. Korzystanie z niego jest całkowicie dobrowolne i niezależne od innych form kontaktu.

Cel, w jakim przetwarzamy Twoje dane: Twoje dane są nam niezbędne, aby udzielić odpowiedzi na Twoją wiadomość, rozwiązać przedstawiony przez Ciebie problem. Jeśli skorzystasz z Formularza Kontaktowego, żeby napisać do nas w sprawie otrzymania oferty dotyczącej naszych usług, Twoje dane będziemy przetwarzać także w celu przesłania takiej oferty.

Uprawnienia, jakie Ci przysługują: Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania sprostowania i modyfikacji danych, żądania usunięcia danych (w sytuacjach, kiedy pozwala na to RODO) oraz ograniczenia przetwarzania danych (za zakresie przewidzianym przez RODO). Przysługuje Ci także prawo przeniesienia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO (czyli do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego) oraz do sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie naszych innych prawnie uzasadnionych interesów. Jeśli chciałbyś zgłosić taki sprzeciw powinieneś go uzasadnić i przesłać na adres podany w § 1.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz uzasadniony prawnie interes polegający na udzieleniu odpowiedzi na Twoją wiadomość lub rozwiązaniu przedstawionego przez Ciebie problemu bądź przedstawieniu Ci oferty dotyczącej naszych usług.

Kto oprócz nas będzie miał dostęp do Twoich danych: podmioty zajmujące się hostingiem i obsługą serwerów, z których korzystamy w związku z działaniem naszej strony internetowej, biura księgowe i operatorzy systemu do fakturowania, prawnicy, podmioty wykonujące serwis naszej strony internetowej, a także banki w zakresie w jakim jest to niezbędne dla obsługi płatności. Twoje dane mogą być także przekazywane naszym pracownikom lub podwykonawcom.

Ponadto, dane mogą być przekazywane także podmiotom uprawnionym do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Jak długo Twoje dane będą przez nas przetwarzane: Jeżeli nie zdecydujesz się na korzystanie z naszych usług, Twoje dane przetwarzane będą przez nas wyłącznie przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie, przedstawienie Ci oferty dotyczącej naszych usług lub rozwiązania Twojego problemu. Ponieważ nasza korespondencja może dotyczyć różnych tematów, w zależności o poruszanych spraw Twoje dane mogą być również przetwarzane przez nas do czasu przedawnienia roszczeń, abyśmy mogli wykazać, że załatwiliśmy sprawę. Nasza korespondencja jest archiwizowana i w każdej chwili (aż do czasu jej usunięcia) możesz mieć do niej dostęp.

Czy musisz podawać nam swoje dane: Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, abyśmy mogli się z Toba skontaktować i odpisać na Twoją wiadomość, w tym przygotować dla Ciebie ofertę dotyczącą naszych usług.

 1. Newsletter

Żyjemy w czasach, kiedy każdy z nas chce być na bieżąco ze wszelkimi informacjami z interesujących go źródeł. Chcemy być też należycie poinformowani o wszelkich nowościach, wydarzeniach. W tym celu oddajemy w Twoje ręce newsletter. Dzięki zapisaniu się na newsletter otrzymasz dawkę informacji o naszej działalności oraz o nowych usługach w naszej ofercie, a także o prowadzonych przez nas wydarzeniach, w tym szkoleniach, webinariach, konferencjach, lajwach. Od czasu do czasu prześlemy także jakieś ciekawostki z zakresu naszej pracy– abyś o nas nie zapomniał.

Cel, w jakim przetwarzamy Twoje dane: Jeżeli zapiszesz się do newslettera, Twoje dane są nam niezbędne, aby wysłać Ci wiadomość weryfikacyjną (w której potwierdzisz, że chcesz otrzymywać nasz newsletter), a następnie, aby otrzymywać od nas wiadomości wysyłane w newsletterze.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych: art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO, czyli Twoja zgoda oraz nasz uzasadniony prawnie interes polegający na przesyłaniu Ci treści marketingowych i edukacyjnych. W zakresie zgody, pozyskujemy ją bezpośrednio od Ciebie, podczas zapisu na newsletter. Nigdy nie otrzymasz od nas wiadomości wchodzących w skład newslettera, jeśli nie wyrazisz zgody na jego otrzymywanie, a tym samym na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu. W zakresie naszego uzasadnionego interesu prawnego wskazujemy, że część danych, które pozyskujemy w związku z działaniem newslettera nie pochodzi bezpośrednio od naszych użytkowników – są to takie dane jak np. Twój numer IP, klient poczty, z którego korzystasz, aby otrzymywać nasze wiadomości oraz informacje o tym, które nasze wiadomości spotkały się z Twoim zainteresowaniem bardziej, a której mniej (które otworzyłeś, a które nie). Tym samym nasz uzasadniony interes polega na analizie zachowań użytkowników. Pozwala nam to na lepsze dopasowanie tworzonych i wysyłanych przez nas treści do naszych użytkowników w tym do Ciebie!

Kto oprócz nas będzie miał dostęp do Twoich danych: podmioty zajmujące się hostingiem i obsługą serwerów, z których korzystamy w związku zdziałaniem naszej strony internetowe, podmiot zajmujący się obsługą newslettera (MailerLite), biura księgowe i operatorzy systemu do fakturowania, prawnicy, podmioty wykonujące serwis naszej strony internetowej, a także banki w zakresie w jakim jest to niezbędne dla obsługi płatności. Twoje dane mogą być także przekazywane naszym pracownikom lub podwykonawcom.

Ponadto, dane mogą być przekazywane także podmiotom uprawnionym do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Jak długo Twoje dane będą przez nas przetwarzane: Co do zasady, Twoje dane, które przetwarzane są na podstawie zgody powinny być przetwarzane tak długo, jak długo nie wycofasz swojej zgody na ich przetwarzanie. Jednakże w naszym przypadku dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego powyżej, w związku z czym nawet jeśli wycofasz swoją zgodę nadal będziemy przetwarzać Twoje dane aż do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera. Czy musisz podawać nam swoje dane: Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, abyśmy mogli wysyłać Ci newsletter. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera korzystając z linku znajdującego się w każdej wiadomości lub kontaktując się z nami.

 1. Webinary

Cel, w jakim przetwarzamy Twoje dane: Jeżeli zapiszesz się na webinar, Twoje dane są nam niezbędne, aby wysłać Ci wiadomość e-mail z linkiem do pokoju webinarowego oraz przesłać Ci dodatkowe materiały dotyczące webinaru (ćwiczenia, karty pracy). Zapisując się na webinar wyrażasz także zgodę na przesyłanie Ci przez nas tych samych informacji, które otrzymasz podczas zapisywania się na newsletter (w tym zakresie więcej przeczytasz punkt wyżej – w sekcji poświęconej Newsletterowi).

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych: art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO, czyli Twoja zgoda oraz nasz uzasadniony prawnie interes polegający na przesyłaniu Ci treści edukacyjnych. W zakresie zgody, pozyskujemy ją bezpośrednio od Ciebie, podczas zapisu na webinar. Nigdy nie otrzymasz od nas wiadomości zawierającej link do pokou webinarowego jeśli nie wyrazisz zgody i chęci na uczestnictwo w webinarze, a tym samym na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu. W zakresie naszego uzasadnionego interesu prawnego wskazujemy, że część danych, które pozyskujemy w związku z zapisem na webinar nie pochodzi bezpośrednio od naszych użytkowników – są to takie dane jak np. Twój numer IP, klient poczty, z którego korzystasz, aby otrzymywać nasze wiadomości oraz informacje o tym, które nasze wiadomości spotkały się z Twoim zainteresowaniem bardziej, a której mniej (które otworzyłeś, a które nie). Tym samym nasz uzasadniony interes polega na analizie zachowań użytkowników. Pozwala nam to na lepsze dopasowanie tworzonych i wysyłanych przez nas treści do naszych użytkowników w tym do Ciebie!

Kto oprócz nas będzie miał dostęp do Twoich danych: podmioty zajmujące się hostingiem i obsługą serwerów, z których korzystamy w związku zdziałaniem naszej strony internetowe, podmiot zajmujący się obsługą newslettera (MailerLite), biura księgowe i operatorzy systemu do fakturowania, prawnicy, podmioty wykonujące serwis naszej strony internetowej, a także banki w zakresie w jakim jest to niezbędne dla obsługi płatności. Dodatkowo, dostęp do danych będzie miał także operator platformy webinarowej. Twoje dane mogą być także przekazywane naszym pracownikom lub podwykonawcom.

Ponadto, dane mogą być przekazywane także podmiotom uprawnionym do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Jak długo Twoje dane będą przez nas przetwarzane: Co do zasady, Twoje dane, które przetwarzane są na podstawie zgody powinny być przetwarzane tak długo, jak długo nie wycofasz swojej zgody na ich przetwarzanie. Jednakże w naszym przypadku dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego powyżej, w związku z czym nawet jeśli wycofasz swoją zgodę nadal będziemy przetwarzać Twoje dane aż do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z uczestnictwem w webinarze. Czy musisz podawać nam swoje dane: Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, abyśmy mogli wysyłać Ci link do pokoju webinarowego. W każdej chwili możesz wycofać chęć uczestnictwa w webinarze i usunąć swoje dane korzystając z linku znajdującego się w każdej wiadomości lub kontaktując się z nami.

 1. Filmy YouTube

Na naszej stronie znajdziesz osadzone bezpośrednio z platformy YouTube filmy. W związku z odtwarzaniem tych filmów nie zbieramy na Twój temat żadnych informacji z wyjątkiem plików cookies. Z chwilą odtworzenia filmu Google LLC (obsługujący serwis YouTube) będzie mógł połączyć odtworzone nagranie z faktem jego odtworzenia na naszej stronie. Jeżeli natomiast odtworzysz film będąc jednocześnie zalogowanym, system powiąże odwiedziny naszej strony z Twoim kontem. Wszelki informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Google najdziesz w ich polityce prywatności.

Jeżeli chcesz uniknąć powiązania odtworzenia filmu (wizyty na naszej stronie) ze swoim kontem, pamiętaj, aby wylogować się przed odtworzeniem filmu.

Powinieneś także wiedzieć, że YouTube nie jest podmiotem w żadnym razie z nami powiązanym i posiada własne regulacje dotyczące prywatności danych, które najdziesz tutaj oraz tutaj.

 1. Logi serwera

Aby można było bez przeszkód korzystać z naszej strony internetowej konieczne jest przesyłanie zapytań do serwera, na którym jest ona przechowywana. Zapytania te są zapisywane w tzw. logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera oraz informacje o Twojej o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.

Dane, które zapisywane są w ramach logów serwera w żadnym wypadku nie są łączone z konkretnymi użytkownikami odwiedzającymi i korzystającymi z naszej strony internetowej i nie wykorzystujemy ich w celu identyfikacji użytkowników. Logi stanowią dla nas wyłącznie materiał pomocniczy służący administrowaniu naszą stroną. Do ich zawartości nie ma dostępu nikt poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem

§ 6
Pliki cookies

Nasza strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, a w szczególności danych osobowych. Wyjątkiem są jedynie informacje zawarte w plikach cookies (tzw. „ciasteczkach”), z których korzystamy, jak większość stron internetowych.

Niezwłocznie po wejściu na naszą stronę internetową wyświetlona zostanie Ci informacja o stosowaniu plików cookies. Ich ustawienia możesz zmienić z poziomu swojej przeglądarki internetowej.

Pliki cookies to małe dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie), które są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej. Pozwalają one na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył, czyli w tym wypadku stronie internetowej http://www.happydealer.pl. Zamieszczone pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotami, które zamieszczają na Twoim urządzeniu pliki cookies oraz uzyskującymi do nich dostęp jesteśmy my.

Pliki cookies wykorzystujemy:

 1. aby dostosować zawartość naszej strony internetowej do Twoich preferencji oraz zoptymalizować korzystanie z niej. W tym zakresie ciasteczka pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić naszą stronę w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb;
 2. aby tworzyć statystyki, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej z niej korzystają, co umożliwia nam ulepszanie zarówno strony, jak jej zawartości;
 3. aby zapamiętywać podejmowane przez Ciebie interakcje, np. dane podane w formularzu kontaktowym.

Ze względu na opisane powyżej cele plików cookies, na naszej stronie internetowej wykorzystujemy następujące rodzaje ciasteczek:

 1. niezbędne pliki cookies, umożliwiające Ci pełne korzystanie z usług dostępnych w ramach naszej strony internetowej np. z formularza kontaktowego;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
 3. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
 4. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację Twojego interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych
 6. pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzystasz.

Niektóre pliki cookies usuwane są po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej (tzw. cookies sesyjne), inne natomiast zachowywane są na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na naszą stronę (tzw. trwałe cookies).

W przeglądarkach internetowych domyślnie dopuszcza się przechowywanie plików cookies na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies i zmienić je w taki sposób, aby blokować ich automatyczną obsługę w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź być informowanym o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Możesz także zmienić ustawienia swojej przeglądarki, tak aby pliki cookies nie były zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym. Funkcjonalność taka dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Instrukcje, jak sobie z tym poradzić znajdziesz tutaj.

Pamiętaj jednak, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej. Na naszej stronie internetowej będziesz mógł czasem znaleźć przekierowania do stron internetowych będących własnością i obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne (takie jak na przykład: Facebook, Google+, YouTube, LinkedIn). Strony internetowe tych podmiotów mają własne zasady dotyczące prywatności oraz ochrony danych osobowych i również korzystają z plików cookies, dlatego warto pamiętać o zapoznaniu się z tymi zasadami. Ponieważ nie mamy wpływu na te zasady, nie odpowiadamy za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki są umieszczone na naszej stronie.

§ 7
Przekazywanie dany do Państw Trzecich

Informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy). Nie podejmujemy także czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i osób. Powinieneś jednak wiedzieć, że korzystamy z narzędzi, których serwery mogą być zlokalizowane poza EOG (np. dostawca Google Analytics czy YouTube).

§ 8
Skarga do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych

Niezależnie od przysługujących Ci uprawnień, które opisałyśmy powyżej, w każdym przypadku, jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. Taki organem w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji znajdziesz pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.