Wypalenie zawodowe: przyczyny, skutki, zapobieganie / Burnout: causes, symptoms and how to prevent it

Wypalenie zawodowe charakteryzuje się m.in. uczuciem chronicznego zmęczenia, braku energii, frustracji związanej z pracą, spadkiem motywacji, poczuciem bezradności, a także zniechęceniem do wykonywania obowiązków zawodowych. Często wynika z nadmiernego stresu, przeciążenia obowiązkami, braku wsparcia ze strony pracodawcy czy też niezgodności między oczekiwaniami a rzeczywistością pracy. Wypalenie zawodowe negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne oraz jakość życia, dlatego ważna jest świadomość tego zagrożenia i podjęcie działań mających na celu jego zapobieganie i leczenie w przypadku rozpoznania. Szkolenie z tego tematu to jedno z najważniejszych szkoleń, jakie pracodawcy, menedżerowie i pracownicy powinni doświadczyć.

Zakres merytoryczny szkolenia "wypalenie zawodowe: przyczyny, skutki, zapobieganie" to m.in:

  • przyczyny i objawy wypalenia zawodowego, sposoby zapobiegania temu zjawisku oraz techniki radzenia sobie z nim.
  • Omawiamy, jak pracownik, lider i organizacja mogą działać w celu minimalizacji ryzyka wypalenia.
  • Podnosimy świadomość oraz wskazujemy praktyczne kroki, które można podjąć w celu ochrony własnego well-being’u oraz członków zespołu.

Cel szkolenia:

podniesienie świadomości i wagi zjawiska jakim jest wypalenie zawodowe, zdobycie umiejętności redukujących ryzyko wypalenia z perspektywy organizacji, menedżera i pracownika, dbałość o well-being własny i członków zespołu, nauka zdrowych nawyków w pracy, dzięki którym zwiększymy wydajność pracy i zredukujemy ryzyko utraty zaangażowania w pracę.

W jaki sposób?

Szkolenia, warsztaty, webinary, blended learning, coaching, formuła stacjonarna, hybrydowa i online. Dopasowujemy sposób uczenia do potrzeb i możliwości zespołów.

Sprawdź inne nasze szkolenia z zakresu:
Well-being & zdrowie psychiczne w pracy menadżera i zespołu

Skontaktuj się z nami

Umów się z nami na rozmowę o Tobie i potrzebach Twojej firmy i zespołu.

Nasze social media

To nic nie kosztuje. Zostaw do siebie kontakt, a my odezwiemy się do Ciebie.