Rola lidera w sytuacjach kryzysowych i zmianie / Leading Through Crisis and Change: The Role of a Leader

Osoba do której bezpośrednio raportujemy ma bardzo silny wpływ zarówno na nasze zdrowie psychiczne, jak i na to, co się wydarzy gdy nastąpi sytuacja kryzysowa lub tzw. duża zmiana (np. zwolnienia, zmiana kierunku organizacji, relokacja części biznesu itd.)

Sposób zarządzania kryzysowego różni się od zarządzania klasycznego.

Zakres merytoryczny szkolenia "Rola lidera w sytuacjach kryzysowych i zmianie" to m.in:

  • nauka najbardziej odpowiednich zachowań,
  • Model zmiany i kryzysu indywidualnego, zespołowego, organizacyjnego czy globalnego.
  • Omówimy fazy zmiany, towarzyszące im emocje oraz odpowiednie reakcje i zachowania.
  • Na podstawie realnych historii udanych i nieudanych interwencji, nauczymy najbardziej skutecznego mechanizmu komunikowania i wspierania w sytuacjach kryzysowych i zmianie.
  • Dodatkowym atutem jest trening najskuteczniejszych technik radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami.

Cel szkolenia:

zdobycie kompetencji sprawnego działania w roli lidera i menedżera w kryzysie jednostki, zespołu, organizacji i kryzysie globalnym, zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem. poznanie i ćwiczenie ról w które warto, aby lider wchodził w sytuacji kryzysu.

W jaki sposób?

Szkolenia, warsztaty, webinary, blended learning, coaching, formuła stacjonarna, hybrydowa i online. Dopasowujemy sposób uczenia do potrzeb i możliwości zespołów.

Sprawdź inne nasze szkolenia z zakresu:
Well-being & zdrowie psychiczne w pracy menadżera i zespołu

Skontaktuj się z nami

Umów się z nami na rozmowę o Tobie i potrzebach Twojej firmy i zespołu.

Nasze social media

To nic nie kosztuje. Zostaw do siebie kontakt, a my odezwiemy się do Ciebie.