Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne to nie brak choroby!

Zdrowie psychiczne to korzystanie z zasobów, potencjału, wykorzystywanie mocnych stron. Jak o nie dbać i dlaczego jest ono tak ważne dla pracodawców?

Od czasów pandemii temat zdrowia psychicznego pracowników pojawia się z wielką intensywnością.

Czym jest zatem zdrowie psychiczne i dlaczego jest ono tak ważne także dla pracodawców?

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie psychiczne oznacza nie tylko brak zaburzeń czy choroby. To nasz potencjał psychiczny, umożliwiający jednostce zaspokojenie swoich potrzeb, osiąganie sukcesów, czerpanie radości i satysfakcji z życia, zwiększający zdolność rozwoju, uczenia się, radzenia sobie ze zmianami i pokonywania trudności, a także sprzyjający nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z innymi ludźmi oraz aktywnemu udziałowi w życiu społecznym.

To nasz dobrostan w obszarze poznawczym, emocjonalnym, społecznym.

Z. Freud zdrowiem i dojrzałością psychiczną nazywał sytuację, w której człowiek jest w stanie pracować i kochać.’

Gdzie obecnie jesteśmy w kontekście naszego zdrowia psychicznego?

  • 59% Europejczyków odczuwa psychologiczne skutki pandemii, np. niepokój wewnętrzny, lęk czy problemy ze snem. Pół roku po przebytej infekcji covid około 60% osób zgłasza objawy „mgły covidowej”, czyli generalnego obniżenia wydolności fizycznej i intelektualnej, obniżenia napędu, około 35% osób dodaje, że ma zaburzenia snu.
  • Mówiąc o zaburzeniach zdrowia psychicznego możemy mieć na myśli wiele chorób i zaburzeń, najczęściej wymieniane i doświadczane to: zaburzenia nastroju, m.in. depresja, SAD, zaburzenia lękowe, fobie, ataki paniki, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, uzależnienia także behawioralne.

Warto wiedzieć, że w 2020 roku o 25% wzrosła ilość zwolnień lekarskich ze względu na zdrowie psychiczne w stosunku do roku poprzedniego, a wypalenie zawodowe jest jedną z najczęściej wyszukiwanych fraz z obszaru zdrowia w ogóle.

W/w dane dają wiele do myślenia w kontekście utrzymania płynności, efektywności i jakości pracy. Nie możemy oczekiwać od pracownika najwyższej jakości pracy gdy jest on w utracie zdrowia psychicznego, tak jak nie możemy oczekiwać od pracownika ze złamaną nogą, że będzie wspaniałym pocztowcem czy kierowcą. Proces zdrowienia zabiera czas, potrzebne jest też wsparcie systemowe: rodzina, przyjaciele, miejsce pracy.

Tymczasem co możemy zrobić z perspektywy organizacji, by dbać o profilaktykę zdrowia psychicznego?

1. Bardzo ważna jest edukacja i normalizacja rozmów na temat zdrowia psychicznego; rozkruszanie przekonań ograniczających i zdemitologizowanie specjalistów takich jak: psychiatra, psychoterapeuta, psycholog

2. Wprowadzenie regularnych programów dla pracowników: cykle inspirujących webinarów, warsztatów z ekspertami i ekspertkami w tej dziedzinie

3. Wprowadzenie możliwości konsultacji psychologicznych w ramach pakietu ubezpieczeń pracowniczych, a także ustalenie godzin, w których można skontaktować się z „dyżurnym psychologiem”

4. Edukacja liderów, liderek w kontekście rozmów z pracownikami na temat zdrowia psychicznego. Coraz częstszym pytaniem, z którym zwracają się do nas klienci jest to co wolno a czego nie w takich rozmowach oraz co zrobić, gdy pracownik dzieli się swoim problemem w związku z utratą dobrostanu psychicznego.

5. Wzmacnianie liderów i liderek w szerokim tego słowa znaczeniu: są oni Dawcami w organizacji, mają być źródłem motywacji, inspiracji, wizji itd. Zatem sami potrzebują być w bardzo dobrej kondycji. My wskazujemy jak o nią dbać

Około 100 lat temu zaczęliśmy podchodzić na poważnie do higieny fizycznej. Teraz mamy najwyższy czas, aby podejść na bardzo na poważnie do tematu higieny psychicznej, profilaktyki oraz konkretnych wskazówek w przypadku utraty dobrostanu psychicznego.

Zapraszamy Państwa do rozmów – podzielimy się wiedzą, wskazówkami, pokażemy gotowe rozwiązania a także stworzymy takie, które będą dopasowane do Państwa potrzeb.

Photo by Tim Mossholder on Unsplash