Badania i strategie

Pracujemy na narzędziach badawczych zarówno ilościowych jak i jakościowych, dopasowanych do potrzeb organizacji. Narzędzia te tworzymy dla Klientów, korzystamy także z baterii gotowych testów i kwestionariuszy. Prowadzimy również badania focusowe, wywiady pogłębione oraz obserwacje.

Spytaj nas o narzędzia dopasowane do Twoich potrzeb! Powiedz nam co chcesz zbadać a my powiemy jak to zrobić.

Konsultujemy i tworzymy strategie rozwoju pracowników. Towarzyszymy naszym klientom zarówno w budowaniu wizji, określaniu celów, wdrożeniu, powoływaniu zespołów roboczych, komunikacji wewnętrznej jak i ciągłym doskonaleniu procesu.

Warto zapraszać do konsultacji osoby z zewnątrz. Zapewniają oni nowe spojrzenie, mają dobre, sprawdzone praktyki i studium wdrożeń oparte o biznesowe wieloletnie doświadczenie.

Jak wygląda proces?
  1. Określenie celu
  2. Analiza potrzeb i diagnoza zagrożeń
  3. Stworzenie planu działania
  4. Powołanie ludzi do zespołu wdrożeniowego
  5. Przygotowanie akcji promocyjnej
  6. Wdrażanie
  7. Monitorowanie efektów – informacje zwrotne 
  8. Stały rozwój projektu
  9. Ewaluacja
  10. Zamknięcie projektu z ustaleniem dalszych kroków