Sprawdź naszą aplikację

Zadbanie o dobrą energię własną i pracowników to priorytet. Jednocześnie liderzy i organizacje stoją przed wyzwaniem: skąd brać tę energię, by zasilać innych samemu będąc zmęczonym i na granicy wypalenia? Jak zarządzać motywacją własną i zespołu, aby rentowność rosła wraz z zadowoleniem z pracy?

Warto też wiedzieć, że tylko 25% zespołów jest bardzo skutecznych, biorąc pod uwagę rentowność, ocenę klientów i ocenę przełożonych i współpracowników. Co jest ich źródłem sukcesu? Wskaźnik pozytywności. I okazuje się, że wystarczy wskaźnik pozytywności na poziomie 1/3, aby zespoły osiągnęły sukces. A czy wiesz, że… 80% ludzi w Polsce ma ten wskaźnik na poziomie niższym niż ⅓?

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom razem z zespołem neuropsychologów i programistów stworzyliśmy aplikację Happy Teams.

Jak to działa?

Budujesz pozytywne nawyki

Codziennie jako lider/ka wybierasz w aplikacji 3 interesujące zadania do wykonania w obszarze:

  • ja w pracy
  • ja z zespołem
  • ja po pracy

Wykonanie wszystkich zadań to 12, maksimum 15 minut dziennie.

Zadania stymulują, angażują i poprawiają nastrój i wspierają budowanie pozytywnych nawyków! Nareszcie wdrożysz swoje postanowienia 🙂

Zbierasz punkty

W Happy Teams zbierasz punkty i wymieniasz na nagrody! Nagrody te są przyznawane przez nas za wykonanie zadań, czasem organizacje dodają indywidualne nagrody od siebie dla tych, którzy mają największą regularność.

Podnosisz produktywność!

Dodatkowo codziennie Twój wskaźnik pozytywności rośnie! Możesz mierzyć swoje postępy, a co tydzień otrzymasz szczegółowy raport Twojej aktywności.

Aplikację możesz zamówić samą, albo jako część programu rozwojowego, zmniejszającego ryzyko zmęczenia, wypalenia i zwiększającego energię i poziom szczęścia!

Dla klientów biznesowych proces wygląda wtedy następująco:

  • Szkolenie Szczęście się opłaca Jak być liderem szczęśliwego zespołu, także w kryzysie (jedna lub kilka części)
  • Aplikacja Happy Teams + opcjonalny coaching każdego użytkownika
  • Ewaluacja projektu

Dla klientów indywidualnych proponujemy:

  • coaching przed aplikacją: określenie celów 
  • Aplikacja Happy Teams + coaching w trakcie
  • coaching ewaluacyjny wraz z nakreśleniem dalszych kroków

HTs ma możliwość personalizacji, zatem można zamówić opcję wyglądu i nazwy np. Happy@PurpleDot.

Przewiń do góry